piletina piletina piletina piletina piletina piletina piletina piletina piletina piletina piletina piletina piletina piletina
   

 

Uporedo s razvojem infrastrukture unutar firme Madi konstantno se vodilo računa i izgrađivanju kvaliteta Madi proizvoda. Napominjemo da firma Madi danas ima zaokružen cjelokupan proces do dobijanja konačnog proizvoda, počevši od posjedovanja farmi za uzgoj roditeljskih jata i proizvodnje rasplodnih jaja, inkubatorske stanice za proizvodnju jednodnevnih pilića, farmi za tov brojlera, vlastite klaonice i pogona prerade, a sve to nadziru i kontrolišu stručna lica naše firme.

 

Strogo se vodi računa i o odabiru spoljnih dobavljača, naročito isporučioca začina koji se koriste u proizvodnji polutrajnih proizvoda, a radi se isključivo o renomiranim svjetskim brendovima.

 

Kako bismo zadovoljili sve potrebe kupaca i poslovnih partnera implementirali smo slijedeće sisteme: HACCP, ISO 9001:2008 i HALAL. Ovo je dokaz da konstantno radimo na popravljanu i dogradnji sistema funkcionisanja i kvaliteta naših proizvoda, a sve sa jasnim ciljem: “Madi kupci i poslovni partneri moraju biti zadovoljni”. Tajna kvalitete naših proizvoda leži između ostalog i u činjenici da su pogoni naše firme opremljeni modernom opremom i mašinama. Kontrolu kvalitet naših proizvoda svakodnevno vršimo i u vlastitoj laboratoriji, a redovno radimo i neovisne kontrole.

iso9001-2008-bs.jpg
f.png t.png y.png m.png

Naša lokacija i kontakti

Mesna industrija Madi Tešanj
Put Izudina Alićehajića bb, 74260 Tešanj
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 (0)32 656 450
Fax: +387 (0)32 656 451
Prodaja tel-fax: +387 (0)32 654 250
E-mail: info@madi.ba
www.madi.ba

madi_logo_footer.png

Brzi kontakt

pomnožite 8 * 0

Sva prava zadržana. Preuzimanje sadržaja dozvoljeno uz odobrenje vlasnika.