piletina piletina piletina piletina piletina piletina piletina piletina piletina piletina piletina piletina piletina piletina
   

 

Veterinarska stanica

 

Fima Madi d.o.o. Tešanj izvršila je privatizaciju JP Veterinarska stanica Tešanj osnovane 1989. godine, i na taj način postala njen stoprocentni vlasnik 2011. godine. Veterinarska stanica osim ambulante u Tešnju, posjeduje još i ambulante u Jelahu i Tešanjci opremeljene svom potrebnom veterinarskom opremom, gdje radi isključivo stručni kadar.
 

U ovom momentu Veterinarska stanica d.o.o. Tešanj ima ukupno 17 zaposlenih i to:

 

  • pet doktora veterinarske medicine (VSS);

  • pet veterinarskih tehničara (SSS);

  • jednog administrativnog radnika (SSS);

  • šest radnika u okviru inkubatorske stanice;

  • jednog kurira – čistača (SSS)

U okviru svoje djelatnosti Veterinarska stanica Tešanj vrši zdravstvenu brigu i kontrolu životinja i kućnih ljubimaca, pruža usluge vještačkog osjemenjavanja, obavlja preglede svinjskog mesa na trihinelozu, pruža usluge veterinarsko – sanitarnog nadzora, vrši prodaju lijekova i roba iz programa veterinarske djelatnosti, kao i prodaju jednodnevnih pilića.

 

Od preuzimanja vlasništva nad Veterinarskom stanicom Tešanj firma Madi je izvršila rekonstrukciju objekata u Jelahu i Tešanjci, te kupila dodatnu opremu koja je poboljšala pružanje veterinarskih usluga. Završeni su i radovi na rekonstrukciji i proširenju objekta u Tešnju, gdje su instalirane mašine za proizvodnju jednodnevnih pilića, i to kapaciteta 150.000 na sedmičnom nivou.

 

Veterinarska stanica Tešanj – Lider u pružanju veterinarskih usluga na području općine Tešanj.

 

 

KONTAKTI:

Ambulanta Tešanj 032/650-656,  061/763-543
Ambulanta Jelah 032/663-008,  061/456-808
Ambulanta Tešanjka 032/891-230,  061/763-544

veterinarska_stanica_1.jpg
veterinarska_stanica_2.jpg
vet2.jpg
f.png t.png y.png m.png

Naša lokacija i kontakti

Mesna industrija Madi Tešanj
Put Izudina Alićehajića bb, 74260 Tešanj
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 (0)32 656 450
Fax: +387 (0)32 656 451
Prodaja tel-fax: +387 (0)32 654 250
E-mail: info@madi.ba
www.madi.ba

madi_logo_footer.png

Brzi kontakt

podijelite 1 : 1

Sva prava zadržana. Preuzimanje sadržaja dozvoljeno uz odobrenje vlasnika.